ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

Вуглехімічний журнал

Науково-технічний журнал


Архів номерів по роках

З питань передплати звертатись за тел./факс.

+ 38 (057) 704 13 23

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік заснування: 1993
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 31 от 07.09.1993
Періодичність: 6 разів на рік
Засновники: Українська науково-промислова асоціація Укркокс, ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)", Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості ГИПРОКОКС
Головний редактор: Ковальов Євген Тихонович, проф., д.т.н. (м. Харків)
Заступники головного редактора: д.т.н. Федір Федорович Чешко (м. Харків); проф., д.т.н. Анатолій Григорович Старовойт (м. Дніпро)
Відповідальний секретар: к.т.н. Володимир Михайлович Шмалько (м.Харків)
Члени редколегії: проф., д.т.н. В.Д. Барський (м. Дніпро), проф., д.х.н. М.Н. Братичак (м. Львів), проф., д.т.н. О.Б Гринишин (м. Львів), проф., д.т.н. В.М. Гуляєв (м. Кам'янське), с.н.с., к.т.н. Дрозднік І. Д., проф., д.т.н. Д.В. Мірошниченко (м. Харків), проф., проф., д.т.н. А. Мяновські (м. Забже, Польща), проф., д.т.н. С.В. Пиш`єв (м. Львів), д.е.н. В.І Рудика (м. Харків), проф., д.т.н. А.Г Старовойт (заст. Головного редактора, м. Дніпро), д.т.н. Ф.Ф. Чешко (заст. Головного редактора м. Харків), к.т.н., В.М. Шмалько (відповідальний секретар, м. Харків), проф., д.х.н. Т.Г. Шендрік (м. Київ), к.т.н. І.В. Шульга (м. Харків).
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА «ВУГЛЕХІМІЧНОГО ЖУРНАЛУ»

«Вуглехімічний журнал» («Journal of Coal Chemistry», «Углехимический журнал») (далі - Журнал) є міжнародним науковим рецензованим виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою пропаганди та поширення передового виробничого досвіду в вуглехімічній та коксохімічній галузях, поширення зарубіжних досягнень та знань у цій області серед науковців як України, так і за її межами.

Журнал публікує лише оригінальні високоякісні наукові роботи. Подання статті в журнал має на увазі, що вона не була опублікована раніше і не подавалася на публікацію в інший журнал. Якщо автор (и) використовують в своїх роботах уривки з інших статей (англійською або іншими мовами), він (вони) повинні надавати посилання на джерела або отримати дозвіл попереднього видавця або власника авторських прав.

Журнал видається змішаними мовами. Статті приймаються українською, англійською або російською; сфера розповсюдження - загальнодержавна; категорія читачів - студенти, працівники вугільної, коксохімічної та металургійної галузі, науковці. Передбачувана періодичність випуску, обсяг і формат видання: 6 випусків на рік, до 5 умовних друкарських аркушів, формат видання - А4.

Статті, в яких присутній плагіат, не допускаються до публікації. Якщо після перевірки статті в ній буде виявлено наявність плагіату, авторам будуть вислані повідомлення про відмову в публікації по вищевказаній причині.

В журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем оцінювання вугілля, технологій його переробки, якості коксу та супутніх матеріалів коксового виробництва.

Редакція залишає за собою право вносити зміни в матеріали, що надійшли, проводити скорочення, відхиляти тематично невідповідні або не належним чином оформлені рукописи, дотримуючись при цьому правил редакційної етики.

Редакція має експертну Раду, в склад якої входять експерти з питань коксохімії, вуглехімії та інших галузей, якими опікується журнал.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є висвітлення:

 • проблем коксохімії, металургії та вугільної галузі України та її регіонів в контексті економічної глобалізації;
 • конкурентоспроможності та активізація інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 • об'єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • «сліпе» рецензування статей, не менше від одного рецензента, але, як правило, подвійне рецензування;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Всі статті проходять 3 етапи розгляду:
І етап - перевірка на плагіат за допомогою вільнодоступних програм.
ІІ етап - перевірка на відповідність вимогам та цілям.
ІІІ етап -«сліпе» рецензування.

 1. Рецензентом може бути член редколегії або зовнішній уповноважений експерт у галузі.
 2. Рецензування закрите - П.І.Б. рецензентів авторам не повідомляється.
 3. Все листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію.
 4. Рецензент та редакція у своєму рішенні щодо публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.
 5. Думка рецензента не є остаточною.
 6. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.
 7. У разі незгоди з рецензією автор може направити до редакції мотивовану відповідь.
 8. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним і приймається на основі рецензування і рекомендаційй вченої Ради ДП УХІН..

Надісланий рукопис реєструється в момент отримання електронної версії (дата реєстрації).

Головний редактор журналу або його заступник приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з тематикою рукопису.

Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеним рецензентам.

У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.

У разі негативної рецензії на рукопис - автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

У разі переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису (до 3 місяців).

У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

Рукопис, що отримав позитивні рецензії, передається до редакції для підготовки до публікації.

Search