ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Науково-технологічні засади оптимізації спікання кам’яновугільних пеків з електродними наповнювачами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидата технічних наук

Автор: Карчакова Валерія Валеріївна

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., с.н.с. Шмалько Володимир Михайлович

Спеціальність: 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

161 - хімічні технології та інженерія

Дата захисту: 27.09.2019

Статус: підготовка до захисту


Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук офіційного опонента д.т.н. доц. Малого Є.І.

Відгук офіційного опонента к.т.н. доц. Крутько І.Г.24 травня 2018 року на засіданні дисертаційної ради Д 64.822.01 відбувся захист кандидатської дисертації Балаєвої Я.С. за фахом 05/17/07 - Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів на тему: "РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВЛАСТІВОСТЕЙ ВУГІЛЛЯ З НАЙВИЩОЮ ТЕПЛОТОЮ ЗГОРЯННЯ ТА МАКСИМАЛЬНОЮ ВОЛОГОЄМНІСТЮ". Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Мірошниченко


Балаєва Я.С.

Файл дисертації

Файл автореферату


Відгуки офіційних опонентів:

Відгук №1

Відгук №2


24 травня 2018 року у малому залі ДП «УХІН» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.822.01 відбувся захист кандидатської дисертації Пастернака О.О. за спеціальністю 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів на тему: «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОЛОДЖЕННЯ КОКСОВОГО ГАЗУ ДИСПЕРСНИМИ СМОЛО– ВОДО– КОНДЕНСАТНИМИ СУМІШАМИ». Науковий керівник к.т.н. Банніков Л.П.


Пастернак О.О.

Файл дисертації

Файл автореферату


Відгуки офіційних опонентів:

Відгук №1

Відгук №2


Мірошниченко Д.В.

Файл дисертації

Файл автореферату


Відгуки офіційних опонентів:

Відгук №1

Відгук №2

Відгук №3

Search