ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

В аспірантурі ДП "УХІН" за 35 Останні років навчалися 102 співробітника і претендента вченого ступеня як з відривом від виробництва, так і без відриву. На 01.09.2012 р в аспірантурі навчається два аспіранта і три здобувача наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.17.07 "Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів". За останні десять років вісім аспірантів закінчили аспірантуру, п'ять з яких успішно захистили кандидатські дисертації.

З 1976 Дисертації р по 2012 р захистили 107 претендентів, за останні десять років - двадцять чоловік отримали вчений ступінь кандидата технічних наук і два - доктора технічних наук.

Навчання в аспірантурі на підставі Проводиться Постанови кабінету Міністрів №309 від 01 березня 1999 р про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, Положення про аспірантуру ДП "УХІН" та інших нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Правила прийому до аспірантури наступні:

В аспірантуру з відривом від виробництва приймаються особи віком до 35 років, без відриву - не старше 45 років, які мають закінчену вищу оборазованіе.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити в обсязі програми ВНЗ зі спеціальної дисципліни, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, допущені до складання іспитів, мають право на додаткову відпустку 30 календарних днів із збереженням заробітної плати.

Заява про прийом до аспірантури подають на ім'я директора інституту і додають: особовий листок з обліку кадрів, дві фотографії, копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та наявності кваліфікації фахівця, список опублікованих наукових праць і винаходів.

Особи, які не мають опублікованих робіт, представляють наукові доповіді (реферати).


Здобувачі:

Карчакова Валерія Валеріївна, ст.н.с. хімічного відділу ДП "УХІН"

Search