ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)

Дослідження вугілля

Своїми дослідженнями ДП УХІН вніс істотний внесок в розвиток науки про вугілля, особливо в найбільш складні її розділи, такі як вивчення складу, будови і закономірності їх термохімічних перетворень...

Детальніше...

Технологія коксування

Інститутом внесений значний внесок у розробку конструкцій коксових печей. На гідравлічних моделях відпрацьовані елементи опалювальних систем всіх модифікацій коксових печей...

Детальніше...

Обробка коксового газу

Інститут володіє розробками, що забезпечують очистку коксового газу від сірководню, рішеннями по вилученню з газу ціаністого водню з отриманням роданистих солей натрію і амонію, тіосечовини, ксантонового водню...

Детальніше...

Наукові дослідження

Інститут проводить дослідження в лабораторних, дослідно-промислових і промислових умовах за напрямками:

 • вивчення твердих горючих копалин;
 • коксохімічне виробництво;
 • виробництво вуглецевих матеріалів;
 • газифікація вугілля;
 • отримання хімічних продуктів на базі переробки горючих копалин;
 • захист навколишнього середовища коксохімічних та інших підприємств переробки горючих копалин;
 • отримання з вугілля нових інноваційних вуглецевих продуктів.

ДП «УХІН» був створений 4 липня 1930 р Зараз загальна кількість співробітників - сто тридцять три особи, з них вісімдесят три науковці, в т.ч. 26 докторів і кандидатів наук.

З 1932 р в ДП «УХІН» існує аспірантура, а з 1976 р діє Спеціалізована Вчена Рада з присудження наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук, з 2015 р відкрито докторантуру, з 1993 р видається фаховий «Вуглехімічний журнал ».

Згідно з наказом Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 93 від 14 березня 2011 р ДП «УХІН» здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації 12 «Кокс» (ТК 12), до сфер діяльності (об'єктів стандартизації) якого відносяться дріб'язок продукція (тверде паливо) і хімічні продукти коксування (в т.ч. рідке паливо і дорожньо-будівельні матеріали).

В інституті працюють Заслужений діяч науки і техніки України (д.т.н. Е.Т.Ковалев), Заслужений працівник промисловості України (к.т.н. І.Д.Дрозднік).

Роботи з участю ДП «УХІН» удостоєні:

Державної премії України в галузі науки і техніки:

 • «Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ« АЛЧЕВСЬККОКС », 2009 р (д.т.н. Ковальов Євген Тихонович, к.т.н. Кузниченко В'ячеслав Михайлович);
 • «Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля», 2012 г. (к.т.н. Шульга Ігор Володимирович).

Премії президента України для молодих вчених:

 • «Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти і створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу», 2015 г. (к.т.н. Зеленський Олег Іванович, к.т.н. Ситник Олексій Володимирович).

Премії Кабінету міністрів України для молодих вчених (за сукупністю наукових праць). - к.т.н. Зеленський Олег Іванович.


Презентація ДП «УХІН».


«Про присудження премій…»

ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» повідомляє: головному науковому співробітнику вугільного відділу ДП «УХІН», завідувачу кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ», доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Мірошниченку Денису Вікторовичу Указом Президента України № 419/2018 від 7 грудня 2018 р. «Про присудження премій…» присуджена премія Президента України для молодих вчених 2018 року за роботу «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу».

  Search