Наночастки

 Співробітники нашого інституту вперше в Україні отримали вуглецеві наночастинки з вугілля. Для досліджень використовували вугілля Донецького басейну. Наночастки були виділені з вугілля, а також з продуктів їх коксування, а саме з промислового коксу, пекового коксу, відкладень пироуглерода в камерах коксових і пекокосових печей, смоли, пеку і пилу установок безпилового видачі коксу і установки сухого гасіння коксу. Встановлено, що в процесі коксування утворюються наночастинки різних типів.
Читайте:
1. "Освіта вуглецевих наноструктур при коксуванні вугілля" // Вуглехімічний журнал. - 2009. - № 3-4. - С.37-41 Шмалько В.М., Зеленський О.І., Толмачов Н.В., Шульга І.В.
2. Отримання вуглецевих наноструктур з вугілля і продуктів коксування // ВУГЛЕХІМІЧНИЙ журнал. - 2010. - № 1-2. - С.15-20. Зеленський О.І., Шмалько В.М., к.т.н. (УХІН), Богатиренко С.І., к.ф-м.н. (ХНУ)
3.Перспектіви використання вугілля і продуктів їх переробки в якості сировини для виробництва вуглецевих наноструктур / / Вуглехімічний журнал. - 2010. - № 3-4. - С. 72-81 Шмалько В.М.
4. Determination of carbon nanoparticles in coals and carbonization products //Karbo.-2010- №3 - p.130-134. Vladimir Shmalko, Oleg Zelensky

фотографії

Last Updated on Thursday, 16 March 2017 07:46
 
farsh

Фотографии наночастиц

Last Updated on Friday, 02 July 2010 19:37