Області діяльності

Області діяльності ДП "УХІН":

1. Проведення теоретичних, прикладних і експериментально-дослідницьких робіт в лабораторних, стендових, дослідно-промислових і промислових умовах за напрямками:
вивчення твердих горючих копалин з точки зору доцільності їх використання в різних областях народного господарства;
cocs-khкоксохімічне виробництво;
виробництво вуглецевих матеріалів;
газифікація вугілля;
отримання хімічних продуктів на базі переробки горючих копалин;
переробка горючих копалин фізичними і хімічними методами;
захист навколишнього середовища коксохімічних та інших підприємств переробки горючих копалин;
розробка, вдосконалення, атестація нових і діючих методик аналізу і контролю технологічних процесів переробки горючих копалин і кінцевої продукції;
розробка та виготовлення стандартних зразків;
інвентаризація викидів шкідливих речовин в атмосферу, рекомендації по їх скороченню та знищення;
cocks2
розробка проектів нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу та оцінка їх впливу на природне середовище;
стандартизація, сертифікація і метрологія коксохімічного та інших видів переробки вугілля.

2. Виготовлення дослідних установок, випробування обладнання, впровадження та відпрацювання на підприємствах створених інститутом технологічних процесів.

 
unit-1 

3. Проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань:
якість, властивості і області використання коксового і енергетичного вугілля, антрацитів, а також продуктів їх збагачення;
якість і властивості напівкоксу і всвех видів коксової продукції;
якість і властивості хімічних продуктів коксування;
якість і властивості продуктів переробки палив і паливно-мастильних матеріалів;
нормативно-технічної документації.

4. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру.

Last Updated ( Tuesday, 07 August 2012 06:24 )