Науково-дослідні роботи за 2016. Хімічний відділ

Хімічним відділом виконані в 2016 р найбільш значущі наступні науково-дослідні роботи:
1. Зниження експлуатаційних витрат на обслуговування газових трактів і устаткування в цехах уловлювання за рахунок оптимізації процесів первинного охолодження коксового газу. (ПрАТ «Авдіївський КХЗ)
Керівник роботи: Банников Л.П.
2. Проведення корозійного моніторингу і вибір сучасних корозійностійких матеріалів для реалізації технологічних процесів в цехах уловлювання ПрАТ «Авдіївський КХЗ».
Керівник роботи: Нестеренко С.В.
3. Освоєння нового способу содової захисту фракційної колони СПЦ за рахунок рецикла некондиційних фенолят натрію. (ПрАТ «Авдіївський КХЗ»)
Керівник роботи: Банников Л.П.
4. Розробка технології підвищення плинності фусов від установки дешламації при мінімальних втратах товарної смоли. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівники роботи: Банников Л.П., Карчакова В.В.
5. Розробка технологічної схеми і режиму переробки фракції ТКС з отриманням чистих продуктів - толуолу, ксилолу та сольвенту у відділенні ректифікації цеху уловлювання. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Ковальова Н.І.
6. Підвищення корозійної стійкості обладнання з вибором найбільш стійких і економічно виправданих конструкційних матеріалів в хімічних цехах. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівники роботи: Банников Л.П., Нестеренко С.В.
7. Розробка технічних рішень по отриманню товарної продукції ЦСПВ заданого якості в умовах використання високопіролізованной смоли і відсутності збуту слабких фенолят натрію. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Карчакова В.В.
8. Розробка і впровадження технологічних прийомів щодо підвищення якості смоли важкої для дорожнього будівництва (Стурена) відповідно до вимог споживачів. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Пилипенко В.І.
Хімічним відділом виконані в 2016 р найбільш значущі наступні науково-дослідні роботи:
1. Зниження експлуатаційних витрат на обслуговування газових трактів і устаткування в цехах уловлювання за рахунок оптимізації процесів первинного охолодження коксового газу. (ПрАТ «Авдіївський КХЗ)
Керівник роботи: Банников Л.П.
2. Проведення корозійного моніторингу і вибір сучасних корозійностійких матеріалів для реалізації технологічних процесів в цехах уловлювання ПрАТ «Авдіївський КХЗ».
Керівник роботи: Нестеренко С.В.
3. Освоєння нового способу содової захисту фракційної колони СПЦ за рахунок рецикла некондиційних фенолят натрію. (ПрАТ «Авдіївський КХЗ»)
Керівник роботи: Банников Л.П.
4. Розробка технології підвищення плинності фусов від установки дешламації при мінімальних втратах товарної смоли. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівники роботи: Банников Л.П., Карчакова В.В.
5. Розробка технологічної схеми і режиму переробки фракції ТКС з отриманням чистих продуктів - толуолу, ксилолу та сольвенту у відділенні ректифікації цеху уловлювання. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Ковальова Н.І.
6. Підвищення корозійної стійкості обладнання з вибором найбільш стійких і економічно виправданих конструкційних матеріалів в хімічних цехах. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівники роботи: Банников Л.П., Нестеренко С.В.
7. Розробка технічних рішень по отриманню товарної продукції ЦСПВ заданого якості в умовах використання високопіролізованной смоли і відсутності збуту слабких фенолят натрію. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Карчакова В.В.
8. Розробка і впровадження технологічних прийомів щодо підвищення якості смоли важкої для дорожнього будівництва (Стурена) відповідно до вимог споживачів. (ПрАТ «Запоріжкокс»)
Керівник роботи: Пилипенко В.І.
 

Новини інститута

Left direction
Останні презентації (скачати) 1. Perspectives of Development of Ukrainian Coke Industry according to requirements of blast furnace production  2. Nanoparticles fr...
В журнале "Хімія, фізика та технології поверхні" вышла статья Шмалько В. М. "Нано- и микроволокна, выделяемые и...
Співробітнікі Ухін виявило в суспезіях з пекового коксу Незвичайні наночастінкі у форме тетраедра. Імовірно...
Харьковской областной государственной администрацией согласно решения Комитета по назначению именных стип...
В журнале " CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY" (2013. V. 7, №3, p.359-364) вышла статья авторов В. М.  Шмалько, О. И. Зеленского и М. И. Р...
У конкурсі молодих фахівців організацій Харківського обкому профспілки металургів і гірників України за ви...
Уважаемые заказчики! Обращаем Ваше внимание на то, что Испытательный Центр «ХарЦис» Государственного пред...
На нашем сайте в разделе "Презентации " размещен проект стандарта "Вугілля кам’яне та шихти на його основі. Ме...
На базі дослідницького центру «ХарЦіс» (ІЦ «ХарЦіс») ДП «УХІН» проводить дослідження палива з рослинної сир...
170125120315_1_540x360
Читайте в розділі "Інформація. Новини науки і техніки" - ГРАФЕН.. БАГАТО І БЕЗ КАТАЛІЗАТОРІВ.
Отделом аналитических исследований, стандартизации, метрологии и  экологии выполнены в 2016 г. наиболее зн...
28 лютого - 01 березня 2017 року в м Києві, пройшов Перший українсько-польський семінар, проведений Департаментом ...
2 березня 2017 р в ДП «УХІН» відбулася нарада з розгляду сировинної бази на збагачувальних фабрик II-й квартал 2017...
Хімічним відділом виконані в 2016 р найбільш значущі наступні науково-дослідні роботи: 1. Зниження експлуата...
Коксівним відділом виконані в 2016 р найбільш значущі наступні науково-дослідні роботи: 1. міжлабораторних п...
Вугільним відділом виконані в 2016 р найбільш значущі наступні науково-дослідні роботи: 1. Оптимізація склад...
Right direction