Аспірантура

В аспірантурі ДП "УХІН" за 35 Останні років навчалися 102 співробітника і претендента вченого ступеня як з відривом від виробництва, так і без відриву. На 01.09.2012 р в аспірантурі навчається два аспіранта і три здобувача наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.17.07 "Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів". За останні десять років вісім аспірантів закінчили аспірантуру, п'ять з яких успішно захистили кандидатські дисертації.
З 1976 Дисертації р по 2012 р захистили 107 претендентів, за останні десять років - двадцять чоловік отримали вчений ступінь кандидата технічних наук і два - доктора технічних наук.
Навчання в аспірантурі на підставі Проводиться Постанови кабінету Міністрів №309 від 01 березня 1999 р про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, Положення про аспірантуру ДП "УХІН" та інших нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Правила прийому до аспірантури наступні:
В аспірантуру з відривом від виробництва приймаються особи віком до 35 років, без відриву - не старше 45 років, які мають закінчену вищу оборазованіе.
Вступники до аспірантури складають вступні іспити в обсязі програми ВНЗ зі спеціальної дисципліни, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, допущені до складання іспитів, мають право на додаткову відпустку 30 календарних днів із збереженням заробітної плати.
Заява про прийом до аспірантури подають на ім'я директора інституту і додають: особовий листок з обліку кадрів, дві фотографії, копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та наявності кваліфікації фахівця, список опублікованих наукових праць і винаходів.
Особи, які не мають опублікованих робіт, представляють наукові доповіді (реферати).

АСПІРАНТИ ДП "УХІН":
 1. Костенко Артем Вікторович, н.с. хімічного відділу
Керівник роботи: Банников Л.П.

2. Герман К.Є., с.н.с. відділу захисту середовища
Керівник роботи: Борисенко А.Л.
3. Балаева Я.С., н.с. вугільного відділу
Керівник роботи: Мірошниченко Д.В.

Здобувачі:
1. Карчакова Валерія Валеріївна, ст.н.с. хімічного відділу ДП "УХІН"
Тема дисертаційної роботи:
Технологічні основи управління особливостями структури кам'яновугільних пеков при термічній обробці.
Керівник роботи: к.т.н. Шмалько В.М.

2. Гусак Володимир Георгійович, директор із закупівель і логістики ТОВ "Метінвест Холдинг"
Тема дисертаційної роботи:
Вплив технологічних факторів на формування структури і якості металургійного коксу.
Керівник роботи: к.т.н. Дрозднік І.Д.
Last Updated ( Friday, 23 February 2018 07:41 )